MSK 52C

Wielostopniowa turbina kondensacyjna parowa o mocy wyjściowej od 2500 kW do 6500 kW. W przeciwieństwie do typu MS52C, ten typ posiada więcej sekcji łopatek, przez co może zostać osiągnięta wyższa efektywność energetyczna.Może być również użyty w przypadku niższych mocy, gdy jest kładziony duży nacisk na wysoką sprawność energetyczną. Standardowa konstrukcja z osiowym przepływem pary. Przepływ pary jest kontrolowany przez zestaw zaworów sterujących.Regulowane dysze umożliwiają wysoką efektywność pracy turbiny przy szerokim zakresie przepływu pary. Szybkoobrotowa przekładnia umożliwia zredukowanie obudowy turbiny i wspomaga wysoką efektywność. Turbinę może być dodatkowo wyposażona w niekontrolowany odbiór pary dla potrzeb technologicznych lub odgazowywacza.