MS 102

Wielostopniowa przeciwprężna turbina parowa o mocy wyjściowej od 6000 kW do 13500 kW. Standardowa konstrukcja z osiowym przepływem pary. Przepływ pary jest kontrolowany przez zestaw zaworów sterujących.Regulowane dysze umożliwiają wysoką efektywność pracy turbiny przy
szerokim zakresie przepływu pary. Szybkoobrotowa przekładnia umożliwia
zredukowanie obudowy turbiny i wspomaga wysoką efektywność.