MS 102 EC

Wielostopniowa turbina kondensacyjna parowa z kontrolowanym wydobyciem o mocy wyjściowej od 6000 kW do 13500 kW. Standardowa konstrukcja z osiowym przepływem pary. Przepływ pary jest kontrolowany przez zestaw zaworów sterujących. Regulowane dysze umożliwiają wysoką efektywność pracy turbiny przy
szerokim zakresie przepływu pary. Szybkoobrotowa przekładnia umożliwia
zredukowanie obudowy turbiny i wspomaga wysoką efektywność.