.t

turbina

 

models

Technické řešení turbín ECT

Turbíny ECT
 Turbíny ECT slouží k energetickému využití tlakového spádu vodní páry
 Jsou to vysokootáčkové lopatkové stroje s pokročilým návrhem aerodynamiky lopatek
 Výkonový rozsah turbíny 100 kWe až 5 MWe

Základní koncepce
 Soustrojí s turbínou tvoří kompaktní celek na společném základovém rámu
 Parní část obsahuje buď jeden, nebo více turbínových modulů. Tím lze dosáhnout zpracování vyšších entalpických spádů, nebo dosáhnout odběru páry na požadované tlakové úrovni
 Turbínové moduly jsou namontovány přímo na těleso převodovky. Využívá se tak ložisek převodovky a každý modul má jen jednu parní ucpávku

Konstrukční prvky
 Celá průtočná část turbínového modulu je vyrobena z nerezové oceli. To významně přispívá k erozní a korozní odolnosti
 Lopatkový disk je vyroben z jednoho kusu nerezového výkovku CNC frézováním
 Základní provedení tvoří prizmatické rovnotlaké lopatky. Pro větší objemové průtoky se používají lopatky s proměnným profilem
 Převodovka s šikmým ozubením pro stabilní chod a dlouhou životnost
 Mezi převodovkou a generátorem je použita lamelová spojka pro eliminaci dilatací
 Možno použít synchronní i asynchronní generátor
 Možno použít i jako mechanický pohon
 Pro ustavení turbíny je možné použít anti-vibrační podložky, které výrazně snižují přenos sil do základu a tím redukují nutnost stavebních úprav
 Soustrojí je vybaveno řídícím systémem, s možností místního ovládání nebo napojením na nadřazený systém závodu

Servis
 Výroba turbín ECT je unifikována v několika výkonových intervalech. To přináší velkou flexibilitu z hlediska servisu a náhradních dílů
 Servis turbosoustrojí nevyžaduje žádné speciální nářadí a přípravky


Uplatnění turbín ECT

Turbíny ECT
 Turbíny ECT slouží k energetickému využití tlakového spádu vodní páry
 Turbíny ECT jsou díky odolným materiálům vhodné i pro sytou páru
 Z ekonomického hlediska je vhodná lokální spotřeba tepla pro vytápění nebo technologii

Redukce tlaku provozní páry na požadované parametry
 Náhrada za redukční ventil. Paralelní zapojení se stávajícím redukčním ventilem
 Doplnění tepelného zdroje o parní turbínu. Úprava kotle na vyšší parametry a instalace turbíny pro dodatečnou výrobu elektrické energie

Ostatní využití páry

 Využití parního cyklu s produkcí elektřiny pro výrobu horké vody nebo ohřev jiného média
 Využití přebytků páry
 Částečný kondenzační provoz
 Využití odpadního tepla vzniklého v technologickém provozu

Možnosti provozu
 Turbínu je možné provozovat v kontinuálním provozu
 Díky odolným materiálů je možné turbínu provozovat v cyklickém režimu, (např. ve směnném provozu nebo v cyklech Po-Pa / So-Ne)


EnviGen Industries, s.r.o.
683 01 Velešovice 362
Czech republic
www.envigen.eu

Ing. Radek Horňáček
+420 721 696 599
hornacek@envigen.eu